ระบบคำขอมีบัตรคนพิการ

ตรวจสอบข้อมูลการมีบัตรคนพิการ

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการ)